Welkom - Over ons | Stichting Eline-de Cirkel is Rond
De cirkel is rond, maar wij willen die laten groeien.

Welkom - Over ons

Stichting Eline-de Cirkel is Rond werd op 7 februari 2008 opgericht met als doelstelling:

"Het mogelijk maken van een goede (middelbare school-) opleiding voor kinderen in de stadsprovincie Chongqing, Volksrepubliek China, die hier wel de capaciteiten, maar niet de financiële middelen voor hebben."

De Stichting doet dit onder andere door middel van het geven van kleine studiebeurzen aan middelbare scholieren. De daarvoor benodigde middelen komen onder andere uit donaties, het organiseren van (fundraising-) evenementen en de verkoop van Chinese cadeau-artikelen op goede-doelen-markten. Zie ook het actuele beleidsplan.

Oorsprong

Stichting Eline-de Cirkel is Rond vindt haar oorsprong in het verhaal van Eline Kuijper, een in Nederland geadopteerde Chinese, en het vinden van haar oospronkelijke familie: vader He Xiuwen, moeder Wang Minghui en oudere zussen He Yixin en He Lu. De Stichting is begonnen met het ondersteunen van He Yixin en He Lu (lees hier meer). Echter, vanaf het begin werden ook al andere middelbare scholieren ondersteund, om te beginnen op de Dashun Middle School, waar He Lu op dat moment naar toe ging. Hierover kunt u meer lezen in de Nieuwsbrieven.

Omdat het verhaal van de Stichting Eline- de Cirkel is Rond zijn oorsprong vindt in internationale adoptie (uit China) en het zoeken en vinden van oorspronkelijke familie, besteden we hier eveneens aandacht aan op de website.

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit:

  • Wilma Leermakers, voorzitter en penningmeester
  • Maaike de Wijs, secretaris
  • Donn Knol, algemeen bestuurslid

Daarnaast zijn er, zowel in Nederland als in China, vrijwilligers voor de Stichting actief, die bijvoorbeeld (in Nederland) meehelpen bij het organiseren van evenementen of (in China) tweemaal per jaar op de scholen de voortgang van de ondersteunde scholieren controleren. De verslagen van deze schoolbezoeken vindt u onder andere in de Nieuwsbrieven.

Overige informatie

Meer informatie over de Stichting kunt u ook vinden op de oude website  van de Stichting. Deze wordt weliswaar niet verder bijgehouden, maar bevat wel heel veel materiaal (inclusief bijvoorbeeld krantenartikelen en de Statuten) uit de beginperiode van de Stichting. De huidige website is sinds 24 augustus 2015 in gebruik. Zie ook de overiges posts in de categorie "Over ons".

Voor een snel overzicht: zie onze banner (PDF en JPG):