Wat onderwijs met je kan doen - Het verhaal achter Stichting Eline-de Cirkel is Rond | Stichting Eline-de Cirkel is Rond
De cirkel is rond, maar wij willen die laten groeien.

Wat onderwijs met je kan doen - Het verhaal achter Stichting Eline-de Cirkel is Rond

30 juli 2018

Eenkindpolitiek

Je bent de oudste dochter uit een Chinees gezin, geboren tijdens de één-kind politiek. Je ouders verlangen ook naar de ene, veelbelovende zoon. De ouders riskeren alles wat ze in hun leven hebben: hun eigen onderhoud, trots, huisvesting, een erfgenaam op wie je terug kunt vallen. Want jongens blijven vaak thuis wonen en brengen een echtgenote mee, die dan voor je kan zorgen.

In de periode dat He Yixin werd geboren, 1989, werd de één-kind politiek heftig streng gehandhaafd. Van abortussen tot en met verplichte sterilisatie. Vrouwen werden hiertoe vaak gedwongen. Bij het krijgen van meerdere kinderen kon de familie huis en haard kwijtraken, maar niet alleen dat. Ook hun inschrijving in de burgerlijke stand kon worden geschrapt. Hierdoor konden families hun identiteit kwijtraken, met alle gevolgen van dien: geen huisvesting, kinderen die niet naar school kunnen, geen mogelijkheid om naar een arts te gaan. Je was eigenlijk illegaal in je eigen land.

He Yixin, dochter van He Xiuwen, vader, en Wang Minghui, moeder. Geboren in 1989. In 1994 kwam in het gezin een tweede dochter, He Lu. De wens om toch een zoon te hebben was erg groot. Of de familie zich bewust is geweest van het gevaar, dat ze liepen om daarna nog een zwangerschap aan te gaan, is niet bekend. De tweede dochter Lu kon gelukkig geregistreerd worden in het gezin van een broer van moeders kant. Hierdoor had het gezin van He Xiuwen officieel nog maar maar 1 kind. In Nederland zou zoiets niet mogelijk zijn geweest!.

Een derde kind kwam er en dit was wederom een meisje. Of de familie dit kind ook zou hebben afgestaan als het een jongen was geweest is onduidelijk. Maar wat vaststaat is dat dit meisje, dat geboren werd in 1996, af is gestaan. Dat het echter internationaal geadopteerd zou worden, daar heeft de familie He nooit weet van gehad. De familie is altijd in de veronderstelling geweest dat hun 3e dochter in de buurt van hun huis woonde, bij een gezin waar ze een overeenkomst mee waren aangegaan.

Het liep anders…

Internationale adoptie

Internationaal geadopteerd zijn is voor vele jongeren een leven vol met vragen, verlangens, zoeken naar identiteit en willen weten wat je start is geweest in je leven. Je wilt weten hoe de puzzelstukjes van je 1e levensperiode zijn geweest voordat je Nederland kwam bij je ouders/adoptieouders. Zo ook bij Eline Kuijper. Al vroeg had ze vragen. die onbeantwoord waren gebleven als er niet mogelijkheden waren gekomen om te gaan zoeken. Dat de zoektocht uiteindelijk geslaagd is en er veel antwoorden zijn gekomen, is iets wat Eline niet voor mogelijk had gehouden.

In 2007 volgde de 1e ontmoeting met de familie in China, met vader He Xiuwen, moeder Wang Minghui en zussen He Yixin en He Lu.

Voor beide families brak er een tijd aan van kennismaken, maar ook vooral van verbinden.

Grote tegenstellingen kwamen naar voren.

Onderwijs - Stichting Eline-de Cirkel is Rond

Yixin was op het moment van de ontmoeting 17 jaar. Ze had de lagere middelbare school doorlopen. Het schoolsysteem in China bestaat uit kleuterschool  (niet verplicht), 6 jaar basis onderwijs (verplicht), 3 jaar lagere middelbare school (verplicht), 3 jaar hogere middelbare school (niet verplicht) en tenslotte college of universiteit.

Yixin heeft de keuze moeten maken om niet meer naar de hogere middelbare school te gaan. Dit omdat er binnen het gezin geen, of te weinig, inkomsten waren om de kosten voor de hogere middelbare school te betalen. Er moest gekozen worden: òf zij ging naar de hogere middelbare school, en dan kon haar zusje Lu niet meer naar school, òf gaan werken.

Voor dit laatste is gekozen, zodat ook haar zus een toekomst zou hebben.

Lu zat in 2007 in het 1e leerjaar van de lagere middelbare school.

Yixin werkte, in de periode dat Eline Kuijper haar ontmoette, in een mobieltjesfabriek aan de lopende band, een klein onderdeel in een mobiele telefoon zettend en dit vaak meer dan 10 uur op een dag.

Omdat de adoptieouders van Eline, de 3e zus uit het gezin He, zagen wat gebrek aan onderwijs deed, is Stichting Eline-de Cirkel is Rond opgericht, met als doel niet alleen de biologische zussen van Eline te helpen,  maar vooral ook om hiermee andere Chinese schoolkinderen in dezelfde situatie verder te helpen. Er konden vanaf dat moment studiebeurzen worden gegeven om jongeren (vooral van het platteland) financieel in staat te stellen om tenminste de volledige middelbare school af te ronden.

Onderwijs voor Yixin

Yixin wilde weer dolgraag naar school, maar als je jaren geen onderwijs meer hebt gevolgd is het in China vaak onmogelijk om weer in het onderwijssysteem terecht te komen. Ook omdat je al een basis mist: Yixin had immers geen hogere middelbare school gevolgd. Dit is in wezen wel heel belangrijk om een vervolgopleiding te kunnen gaan doen. Ze heeft eerst geprobeerd om Engels te studeren, maar hiervoor ontbrak de basiskennis. En met een dagtaak in de fabriek was dit ook haast onmogelijk. Er is veel gesproken met de adoptieouders van Eline Kuijper over wat Yixin wilde doen.

Uiteindelijk is er ook een gedachtenproces bij Yixin zelf op gang gebracht, waarin ze kon gaan nadenken over wat ze zou gaan willen doen. Uiteindelijk besloot Yixin om privélessen guzheng te gaan nemen. Naar het conservatorium kon ze niet meer, vanwege het vroegtijdig verlaten van de middelbare school. Privélessen dus!  Dit heeft heel goed uitgepakt.

Vanaf 2009 is Yixin zich gaan bekwamen in het bespelen van de guzheng en is ze tevens les gaan geven op een privé muziekschool in Chongqing.

Nu zijn we in 2018. Er is veel veranderd in het gezin van He Xiuwen. Er zijn nog 2 kinderen bijgekomen: een dochter, He Yugui, en uiteindelijk nog een zoon, He Quilin.

Yixin heeft in 2017 een eigen muziekschool gestart. Met een compagnon les geeft ze les in guzheng en gitaar. Daarnaast geeft ze  nog steeds les op de privé muziekschool, omdat ze hier een vaste baan heeft. Haar leerlingen doen mee aan concoursen, waar ze hun geleerde vaardigheden kunnen laten horen. Yixin heeft al tweemaal een certificaat gewonnen als veelbelovend docent (in 2015 en 2018). Haar leerlingen scoren bovengemiddeld.

De liefde om les te geven straalt Yixin ook uit: het geduld en het plezier om anderen te leren wat zijzelf ook heel mooi en leuk vindt, is aan haar af te lezen.

In mei heeft ze niveau 8 gehaald in het bespelen van de guzheng. Het hoogste  niveau dat gehaald kan worden is 10. Nog 2 niveaus te gaan!

Onderwijs voor jongeren

Wat Stichting Eline bij de jongeren ziet, die van hen een beurs krijgen, is de gedrevenheid, het verlangen om uit te komen boven dat, waar ze tot nu toe in geleefd hebben. Ze willen verder komen in hun leven, andere kansen grijpen dan de kansen die hun ouders hebben gehad. Niet alleen voor henzelf, maar ook om hun ouders verder te kunnen helpen. Vaak gaat een deel van hun loon nog steeds naar hun ouders om hen te helpen om ook een betere toekomt te hebben.

In 2009 is Stichting Eline-de Cirkel is Rond gestart met het verstrekken van studiebeurzen aan middelbare scholieren.

Waarom op de middelbare school, zullen velen denken. Dit omdat bij het afronden van de lagere middelbare school er al veel jongeren uitvallen, omdat de families de kosten niet kunnen betalen. Deze jongeren gaan dan werken en dan is hun kans om hogerop te komen verkeken. Als deze jongeren wel naar de hogere middelbare school kunnen, dan zijn er daarna mogelijkheden om naar de universiteit of college te gaan. Hun kansen zijn dan al vele malen groter.

We -een bestuurslid van de Stichting uit Nederland en/of lokale vrijwilligers uit Chongqing- gaan 2x per jaar op bezoek bij de scholen, waar de jongeren hun opleiding volgen en de jongeren brengen zelf verslag uit hoe ze het doen op school. Deze controle is niet alleen belangrijk, maar verstevigt ook een band met zowel de jongeren als de school.

Allereerste jongere die ondersteund werd

Yixin is de eerste jongere, waarmee Stichting Eline is begonnen om haar te ondersteunen. We zijn erg trots dat dit zo goed is uitgepakt. Want waar de talenten liggen van de jongeren moeten ze ook zelf kunnen uitzoeken.  Yixin is haar weg gegaan. Ze is intussen getrouwd en heeft een dochtertje van 2 jaar.

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Eline-de Cirkel is Rond: www.stichting-eline.org.