9 maart 2018: Je adoptie ouders gevonden en dan? Lezing door Eline Kuijper, Harm-Yun Zoet en Natasja Froger | Stichting Eline-de Cirkel is Rond
De cirkel is rond, maar wij willen die laten groeien.
← Terug naar Evenementen

9 maart 2018: Je adoptie ouders gevonden en dan? Lezing door Eline Kuijper, Harm-Yun Zoet en Natasja Froger

Je adoptie ouders gevonden en dan?

Avond georganiseerd door adoptievereniging Meiling

Gastsprekers:

Harm-Yun Zoet,

Eline Kuijper en

Natasja Froger

 

9 maart 2018

                                                                                   

 

 

 

Eline Kuijper en Harm-Yun Zoet waren bereid om op deze avond hun verhaal te komen vertellen aan geadopteerden en adoptie ouders. Een volle zaal met meer dan 250 belangstellenden.

Want na het zoeken denk je eigenlijk: “we weten nu eindelijk wat ons verhaal is”. Maar eigenlijk begint het hele avontuur dan pas. Dat dit niet altijd makkelijk is geven de beide jongeren ook aan. Dat heeft te maken met cultuur verschillen in opvoeding, cultuur maar ook de taal. Verwachtingen van beide partijen spelen parten. Het is niet altijd makkelijk om dit op een goede manier samen te voegen. Toch gaven zowel Harm-Yun en Eline aan dat ze blij zijn om hun familie uiteindelijk gevonden te hebben. Het blijft een reis met veel hobbels. Eline gaf wel aan dat ze inderdaad jong was, nu ze ouder is gaat ze anders nadenken over wat er gebeurd is. Ze geeft daarom jongeren ook het advies dat je wel alles goed moet kunnen overzien. Als je jong bent net zoals zij dat was is dat eigenlijk nog niet goed mogelijk.

Ook gaf Natasja Froger ook aan hoe zij werken met de echtparen die in haar programma “Met Open Armen” werken. Het programma heeft geen invloed op de adoptie procedure die gevolgd gaat worden. Wij volgen gewoon de procedure, de ouders krijgen geen voorkeursbehandeling of krijgen voorrang in de procedure. We maken een mooi document voor de ouders en het kind(eren) dat/die komen. Dat is hetgeen wat voorop staat. Stichting Meiling heeft ook aangegeven om eerst scherp te kijken hoe het programma wordt gemaakt alvorens hun medewerking hieraan te geven.

Na afloop van de lezing van Eline en Harm-Yun konden de mensen uit de zaal nog vragen stellen aan beide jongeren, waar ook volop gebruik van werd gemaakt.

Tijdens deze avond waren er ook diverse stand aanwezig waaronder ook Stichting Eline-de Cirkel is Rond. Ook hier kwam naar voren wat een indruk het verhaal van Eline 11 jaar geleden op velen heeft gemaakt, niet alleen op de ouders maar ook vooral bij de jongeren. Zeker nadat in 2017 er een update is uitgezonden hebben vele geadopteerde jongeren uit China contact met haar gezocht. Zo zie je dat deze gebeurtenis niet alleen voor 1 kind belangrijk is geweest maar ook een voorbeeld is geweest voor meerdere mensen in de adoptie wereld.

 

Wat wel naar voren kwam is dat je als ouders altijd naar je kind moet blijven luisteren als je wilt gaan zoeken naar de geboorte ouders. Het belang van het kind moet te allen tijde voorop staan.